Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN BELL  V. 185N/186S

HAIAN BELL V. 185N/186S

Thời gian tàu đến P/S: 05h00   -   24/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   24/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 08h00   -   24/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   25/11/2021
HAIAN TIME  V. 269N/270S

HAIAN TIME V. 269N/270S

Thời gian tàu đến P/S: 18h00   -   20/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   21/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 04h00   -   21/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   22/11/2021
HAIAN PARK  V. 285N/286E

HAIAN PARK V. 285N/286E

Thời gian tàu đến P/S: 05h30   -   20/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   20/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 08h00   -   20/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 00h01   -   21/11/2021
HAIAN VIEW V. 058N/059S

HAIAN VIEW V. 058N/059S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   17/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   18/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 04h00   -   18/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   19/11/2021
PEGASUS YOTTA V. 2124W/E

PEGASUS YOTTA V. 2124W/E

Thời gian tàu đến P/S: 06h00   -   15/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 09h30   -   15/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 09h50   -   15/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 00h01   -   16/11/2021
HAIAN BELL  V. 184N/185S

HAIAN BELL V. 184N/185S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   15/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   16/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   16/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 16h00   -   16/11/2021
HAIAN TIME  V. 268W/269S

HAIAN TIME V. 268W/269S

Thời gian tàu đến P/S: 05h00   -   13/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   13/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 11h50   -   13/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   14/11/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

21- Jan

14- Jan CHG
HRDI 1,408 1,741

333

BDI 1,415 1,764 349
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 558 596 38

 

EXCHANGE RATES
  21- Jan 14- Jan CHG
$-VND 22,760 22,850 0.90
$-EURO 0.882 0.876 0.006
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  21- Jan 14- Jan CHG
RTM 380cst 490 471 19
 LSFO 0.50% 646 633 13
MGO 763 750 13

SGP

380cst 506 483 23
 LSFO 0.50% 690 671 19
MGO 763 746 17