Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024 Báo cáo tài chính 26-04-2024 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024 Tải về
2 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Báo cáo tài chính 26-04-2024 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Tải về
3 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 Báo cáo tài chính 07-02-2024 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 Tải về
4 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 Báo cáo tài chính 07-02-2024 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 29-01-2024 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 kèm giải trình Tải về
6 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 29-01-2024 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 kèm giải trình Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 30-10-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình Tải về
8 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 30-10-2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trình Tải về
9 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 15-08-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Tải về
10 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 15-08-2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Tải về

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  14 - Jun 07 - Jun CHG
$-VND 25,461 25,453 8
$-EURO 0.936 0.926 10
SCFI 3,379 3,185 140

 

BUNKER PRICES
  14 - Jun 07 - Jun CHG
RTM 380cst 489 464 25
 LSFO 0.50% 543 528 15
MGO 731 720 21

SGP

380cst 512 497 15
 LSFO 0.50% 593 574 19
MGO 716 696 20