Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 30-01-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 Tải về
2 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 30-01-2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Tải về
3 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-10-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 Tải về
4 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-10-2022 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Báo cáo tài chính 12-08-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tải về
6 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Báo cáo tài chính 12-08-2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-07-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 Tải về
8 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-07-2022 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Tải về
9 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 Báo cáo tài chính 27-04-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 Tải về
10 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Báo cáo tài chính 27-04-2022 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5