Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

SM TOKYO  V.  2123W/E

SM TOKYO V. 2123W/E

Thời gian tàu đến P/S: 13h00   -   27/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   27/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h50   -   27/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 06h00   -   28/11/2021
HAIAN VIEW V. 059N/060S

HAIAN VIEW V. 059N/060S

Thời gian tàu đến P/S: 19h00   -   25/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   26/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 08h00   -   26/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   27/11/2021
HAIAN PARK  V. 286W/287E

HAIAN PARK V. 286W/287E

Thời gian tàu đến P/S: 04h00   -   25/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   25/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 11h50   -   25/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   26/11/2021
HAIAN BELL  V. 185N/186S

HAIAN BELL V. 185N/186S

Thời gian tàu đến P/S: 05h00   -   24/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   24/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 08h00   -   24/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   25/11/2021
HAIAN TIME  V. 269N/270S

HAIAN TIME V. 269N/270S

Thời gian tàu đến P/S: 18h00   -   20/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   21/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 04h00   -   21/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   22/11/2021
HAIAN PARK  V. 285N/286E

HAIAN PARK V. 285N/286E

Thời gian tàu đến P/S: 05h30   -   20/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   20/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 08h00   -   20/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 00h01   -   21/11/2021
HAIAN VIEW V. 058N/059S

HAIAN VIEW V. 058N/059S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   17/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   18/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 04h00   -   18/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   19/11/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

03- Dec

26- Nov CHG
HRDI 3,103 2,733

370

BDI 3171 2,767 404
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 646 628 18

 

EXCHANGE RATES
  03- Dec 26- Nov CHG
$-VND 22,940 22,775 0.165
$-EURO 0.885 0.883 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  03- Dec 26- Nov CHG
RTM 380cst 379 420 41
 LSFO 0.50% 523 555 32
MGO 579 614 35

SGP

380cst 400 441 41
 LSFO 0.50% 598 619 21
MGO 607 643 36