Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Nghị quyết - Biên bản 12-05-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Tải về
2 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Thông báo 12-05-2022 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Tải về
3 Điều lệ Điều lệ - Quy chế 12-05-2022 Điều lệ Tải về
4 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Thông báo 07-05-2022 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Tải về
5 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCông bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Thông báo 04-05-2022 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
6 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Thông báo 04-05-2022 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 Báo cáo tài chính 27-04-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 Tải về
8 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Báo cáo tài chính 27-04-2022 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 Tải về
9 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư là cổ đông lớnBáo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư là cổ đông lớn Thông báo 22-04-2022 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư là cổ đông lớn Tải về
10 Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo 15-04-2022 Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  20 - May

13 - May

CHG
HRDI 3,257 3,036

221

BDI 3,344 4,000 656
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,469 1,436 33

 

EXCHANGE RATES
  20 - May 13 - May CHG
$-VND 23,310 23,230 80
$-EURO 0.945 0.960 0.015
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  20 - May 13 - May CHG
RTM 380cst 624 641 17
 LSFO 0.50% 799 790 9
MGO 1051 1140 89

SGP

380cst 634 671 37
 LSFO 0.50% 915 870 45
MGO 1076 1159 83