Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022 Nghị quyết - Biên bản 24-09-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022 Nghị quyết - Biên bản 16-09-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-08-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022 Nghị quyết - Biên bản 04-08-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022 Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Nghị quyết - Biên bản 28-06-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Tải về
6 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-06-2022 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Nghị quyết - Biên bản 12-05-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Tải về
8 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2022 Nghị quyết - Biên bản 25-03-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2022 Tải về
9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị quyết - Biên bản 19-03-2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
10 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị quyết - Biên bản 19-03-2022 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  16- Sep 09- Sep CHG
HRDI 1,514 1,191 323
BDI 1,553 1,213 340
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,265 1,214 51

 

EXCHANGE RATES
  16- Sep 09- Sep CHG
$-VND 23,795 23,690
105
$-EURO 1.004 0.996 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  16- Sep 09- Sep CHG
RTM 380cst 431 419 12
 LSFO 0.50% 674 647 27
MGO 953 1051 98

SGP

380cst 413 399 14
 LSFO 0.50% 695 673 22
MGO 901 1029 128