Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/6/2024Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/6/2024 Nghị quyết - Biên bản 21-06-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/6/2024 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024 Nghị quyết - Biên bản 04-06-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024 Nghị quyết - Biên bản 14-05-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/05/2024 Nghị quyết - Biên bản 06-05-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/05/2024 Tải về
5 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Nghị quyết - Biên bản 26-04-2024 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/04/2024 Nghị quyết - Biên bản 25-04-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/04/2024 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024 Nghị quyết - Biên bản 26-03-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024 Tải về
8 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024 Nghị quyết - Biên bản 06-03-2024 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024 Tải về
9 Nghị quyết Ban kiểm soát ngày 05/03/2024 Nghị quyết - Biên bản 06-03-2024 Nghị quyết Ban kiểm soát ngày 05/03/2024 Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024 Nghị quyết - Biên bản 28-02-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024 Tải về

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  14 - Jun 07 - Jun CHG
$-VND 25,461 25,453 8
$-EURO 0.936 0.926 10
SCFI 3,379 3,185 140

 

BUNKER PRICES
  14 - Jun 07 - Jun CHG
RTM 380cst 489 464 25
 LSFO 0.50% 543 528 15
MGO 731 720 21

SGP

380cst 512 497 15
 LSFO 0.50% 593 574 19
MGO 716 696 20