Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023 Nghị quyết - Biên bản 29-09-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023 Nghị quyết - Biên bản 12-09-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 Nghị quyết - Biên bản 18-08-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023 Nghị quyết - Biên bản 04-07-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023 Tải về
5 Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Nghị quyết - Biên bản 21-06-2023 Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 Nghị quyết - Biên bản 21-06-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 Tải về
7 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết - Biên bản 21-06-2023 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
8 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023 Nghị quyết - Biên bản 24-05-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023 Tải về
9 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023 Nghị quyết - Biên bản 27-04-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023 Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023 Nghị quyết - Biên bản 24-03-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12