Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Nghị quyết - Biên bản 12-05-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2022 Nghị quyết - Biên bản 25-03-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2022 Tải về
3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị quyết - Biên bản 19-03-2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị quyết - Biên bản 19-03-2022 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/02/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-02-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/02/2022 Tải về
6 Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021 Nghị quyết - Biên bản 22-12-2021 Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021 Tải về
7 Quyết định HĐQT ngày 27/10/2021 Nghị quyết - Biên bản 28-10-2021 Quyết định HĐQT ngày 27/10/2021 Tải về
8 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021 Nghị quyết - Biên bản 27-09-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021 Tải về
9 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021 Nghị quyết - Biên bản 23-09-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021 Tải về
10 Nghị quyết và các quyết định Hội đồng quản trị ngày 30/8/2021 Nghị quyết - Biên bản 31-08-2021 Nghị quyết và các quyết định Hội đồng quản trị ngày 30/8/2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  20 - May

13 - May

CHG
HRDI 3,257 3,036

221

BDI 3,344 4,000 656
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,469 1,436 33

 

EXCHANGE RATES
  20 - May 13 - May CHG
$-VND 23,310 23,230 80
$-EURO 0.945 0.960 0.015
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  20 - May 13 - May CHG
RTM 380cst 624 641 17
 LSFO 0.50% 799 790 9
MGO 1051 1140 89

SGP

380cst 634 671 37
 LSFO 0.50% 915 870 45
MGO 1076 1159 83