Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023 Nghị quyết - Biên bản 11-01-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022 Nghị quyết - Biên bản 09-12-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022 Nghị quyết - Biên bản 09-11-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/10/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/10/2022 Nghị quyết - Biên bản 28-10-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/10/2022 Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/10/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/10/2022 Nghị quyết - Biên bản 24-10-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/10/2022 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022 Nghị quyết - Biên bản 24-09-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022 Nghị quyết - Biên bản 16-09-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022 Tải về
8 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-08-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022 Tải về
9 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022 Nghị quyết - Biên bản 04-08-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022 Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Nghị quyết - Biên bản 28-06-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5