Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN MIND V. 107N/108S

HAIAN MIND V. 107N/108S

Thời gian tàu đến P/S: 02h00   -   26/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   26/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 08h00   -   26/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 10h00   -   27/10/2021
HAIAN VIEW V. 055W/056S

HAIAN VIEW V. 055W/056S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   23/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   25/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   25/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 06h00   -   26/10/2021
HAIAN BELL  V. 181N/182S

HAIAN BELL V. 181N/182S

Thời gian tàu đến P/S: 19h00   -   23/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   24/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 04h00   -   24/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   25/10/2021
HAIAN TIME  V. 265N/266S

HAIAN TIME V. 265N/266S

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   20/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   20/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 18h00   -   20/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   22/10/2021
HAIAN PARK  V. 281N/282E

HAIAN PARK V. 281N/282E

Thời gian tàu đến P/S: 08h00   -   17/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   17/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 12h00   -   17/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 16h00   -   18/10/2021
SM TOKYO  V.  2120W/E

SM TOKYO V. 2120W/E

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   17/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   17/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 15h50   -   17/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 06h00   -   18/10/2021
PEGASUS YOTTA V. 2122W/E

PEGASUS YOTTA V. 2122W/E

Thời gian tàu đến P/S: 12h00   -   15/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   15/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 15h30   -   15/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 06h00   -   16/10/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

22- Oct

15- Oct CHG
HRDI 4,276 4,695

383

BDI 4,410 4,854 444
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 571 508 63

 

EXCHANGE RATES
  22- Oct 15- Oct CHG
$-VND 22,855 22,860 0.005
$-EURO 0.859 0.862 0.03
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  22- Oct 15- Oct CHG
RTM 380cst 468 488 20
 LSFO 0.50% 605 594 11
MGO 696 713 17

SGP

380cst 499 521 22
 LSFO 0.50% 623 621 2
MGO 718 719 1