Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Biểu cước cảng

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2024

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2024

Ngày: 26-12-2023 | Lượt xem: 2099

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2024

Xem thêm
Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2024

Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2024

Ngày: 26-12-2023 | Lượt xem: 958

Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2024

Xem thêm
Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Update Năm 2023

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Update Năm 2023

Ngày: 04-07-2023 | Lượt xem: 2145

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Update  Năm 2023

Xem thêm
Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2023

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2023

Ngày: 05-01-2023 | Lượt xem: 3547

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2023

Xem thêm
Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Ngày: 30-05-2022 | Lượt xem: 3894

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022 áp dụng từ ngày 01/06/2022

Xem thêm
Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2022

Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2022

Ngày: 28-12-2021 | Lượt xem: 3990

Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2022

Xem thêm
Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Ngày: 28-12-2021 | Lượt xem: 3307

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  14 - Jun 07 - Jun CHG
$-VND 25,461 25,453 8
$-EURO 0.936 0.926 10
SCFI 3,379 3,185 140

 

BUNKER PRICES
  14 - Jun 07 - Jun CHG
RTM 380cst 489 464 25
 LSFO 0.50% 543 528 15
MGO 731 720 21

SGP

380cst 512 497 15
 LSFO 0.50% 593 574 19
MGO 716 696 20