Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 Thông báo 05-02-2024 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 Tải về
2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hảiBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải Thông báo 02-02-2024 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải Tải về
3 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – CTCP Container Việt Nam Thông báo 01-02-2024 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – CTCP Container Việt Nam Tải về
4 Công văn của UBCKNN v/v đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi Thông báo 29-12-2023 Công văn của UBCKNN v/v đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi Tải về
5 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải Thông báo 25-12-2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải Tải về
6 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó tổng giám đốc Thông báo 15-12-2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó tổng giám đốc Tải về
7 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Trần Ngọc Hà Thông báo 29-11-2023 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Trần Ngọc Hà Tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiếm soát viên Thông báo 28-11-2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiếm soát viên Tải về
9 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Thông báo 09-11-2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tải về
10 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Thông báo 12-09-2023 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6