Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container nội địa

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 30 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 30 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 30 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 29 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 29 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 29 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 28 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 28 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 28 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 27 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 27 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 27 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 26 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 26 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 26 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 25 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 25 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 25 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 24 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 24 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 24 - 2024

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  19 - Jul 12 - Jul CHG
$-VND 25,458 25,460 2
$-EURO 0.919 0.917 2
SCFI 3,542 3,675 133

 

BUNKER PRICES
  19 - Jul 12 - Jul CHG
RTM 380cst 513 528 15
 LSFO 0.50% 571 571 0
MGO 727 740 13

SGP

380cst 520 530 10
 LSFO 0.50% 616 626 10
MGO 725 740 15