Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Công văn của UBCKNN v/v nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyCông văn của UBCKNN v/v nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Thông báo 28-09-2022 Công văn của UBCKNN v/v nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022 Nghị quyết - Biên bản 24-09-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/9/2022 Tải về
3 Quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2019, 2020, 2021Quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2019, 2020, 2021 Thông báo 24-09-2022 Quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2019, 2020, 2021 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022 Nghị quyết - Biên bản 16-09-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022 Tải về
5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh HảiBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh Hải Thông báo 12-09-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh Hải Tải về
6 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Báo cáo tài chính 12-08-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tải về
7 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Báo cáo tài chính 12-08-2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tải về
8 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-08-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022 Tải về
9 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Vũ Thanh HảiThông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Vũ Thanh Hải Thông báo 09-08-2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Vũ Thanh Hải Tải về
10 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớnBáo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Thông báo 09-08-2022 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  16- Sep 09- Sep CHG
HRDI 1,514 1,191 323
BDI 1,553 1,213 340
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,265 1,214 51

 

EXCHANGE RATES
  16- Sep 09- Sep CHG
$-VND 23,795 23,690
105
$-EURO 1.004 0.996 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  16- Sep 09- Sep CHG
RTM 380cst 431 419 12
 LSFO 0.50% 674 647 27
MGO 953 1051 98

SGP

380cst 413 399 14
 LSFO 0.50% 695 673 22
MGO 901 1029 128