Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN TIME 154N/155S

HAIAN TIME 154N/155S

Thời gian tàu đến P/S:             15h00     -09/04/2019
Thời gian tàu cập cầu:              17h30     -09/04/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng:     18h00     -09/04/2019
Thời gian kết thúc làm hàng:     18h00    -10/04/2019

HAIAN BELL 072N/073E

HAIAN BELL 072N/073E

Thời gian tàu đến P/S:            15h00     -08/04/2019
Thời gian tàu cập cầu:             17h30    -08/04/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng:    17h50    -08/04/2019
Thời gian kết thúc làm hàng:    02h20    -09/04/2019

HAIAN SONG 149N/150S

HAIAN SONG 149N/150S

Thời gian tàu đến P/S:              23h00     -06/04/2019
Thời gian tàu cập cầu:              15h30    -07/04/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng:     15h50    -07/04/2019
Thời gian kết thúc làm hàng:    11h00    -08/04/2019

HAIAN PARK 158W/160S

HAIAN PARK 158W/160S

Thời gian tàu đến P/S:             05h00     -06/04/2019
Thời gian tàu cập cầu:              07h30    -06/04/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng:     08h00    -06/04/2019
Thời gian kết thúc làm hàng:    02h00    -07/04/2019
 

PEGASUS ZETTA 0077W/E

PEGASUS ZETTA 0077W/E

Thời gian tàu đến P/S:            13h00     -05/04/2019
Thời gian tàu cập cầu:             15h30    -05/04/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng:    15h50    -05/04/2019
Thời gian kết thúc làm hàng:    05h30    -06/04/2019

HAIAN TIME 153/154S

HAIAN TIME 153/154S

Thời gian tàu đến P/S:              18h00    -02/04/2019
Thời gian tàu cập cầu:              23h30    -02/04/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng:     23h50    -02/04/2019
Thời gian kết thúc làm hàng:     22h00    -03/04/2019

HAIAN BELL 071N/072S

HAIAN BELL 071N/072S

Thời gian tàu đến P/S:              03h00    -01/04/2019
Thời gian tàu cập cầu:              05h30    -01/04/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng:     05h50    -01/04/2019
Thời gian kết thúc làm hàng:     00h10    -02/04/2019
 

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

03- Dec

26- Nov CHG
HRDI 3,103 2,733

370

BDI 3171 2,767 404
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 646 628 18

 

EXCHANGE RATES
  03- Dec 26- Nov CHG
$-VND 22,940 22,775 0.165
$-EURO 0.885 0.883 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  03- Dec 26- Nov CHG
RTM 380cst 379 420 41
 LSFO 0.50% 523 555 32
MGO 579 614 35

SGP

380cst 400 441 41
 LSFO 0.50% 598 619 21
MGO 607 643 36