Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.CBáo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Thông báo 09-08-2022 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022 Nghị quyết - Biên bản 04-08-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/8/2022 Tải về
3 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo quản trị 29-07-2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
4 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-07-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 Tải về
5 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-07-2022 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Tải về
6 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 Thông báo 01-07-2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Nghị quyết - Biên bản 28-06-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Tải về
8 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-06-2022 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022 Tải về
9 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Thông báo 31-05-2022 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tải về
10 Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết Thông báo 27-05-2022 Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25- Nov 18- Nov CHG
HRDI 1,300 1,174 126
BDI 1,324 1,189 135
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,738 1,392 346

 

EXCHANGE RATES
  25- Nov 18- Nov CHG
$-VND 24,858 24,860 02
$-EURO 0.961 0.969 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25- Nov 18- Nov CHG
RTM 380cst 359 413 54
 LSFO 0.50% 553 556 3
MGO 875 926 51

SGP

380cst 403 424 21
 LSFO 0.50% 650 645 5
MGO 981 1038 57