Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý II – 2016 Báo cáo tài chính 25-07-2016 Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý II – 2016 Tải về
2 Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II - 2016 Báo cáo tài chính 25-07-2016 Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II - 2016 Tải về
3 Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I - 2016 Báo cáo tài chính 28-04-2016 Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I - 2016 Tải về
4 Báo cáo Tài chính Quý I - 2016 Báo cáo tài chính 28-04-2016 Báo cáo Tài chính Quý I - 2016 Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán Báo cáo tài chính 02-03-2016 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán Tải về
6 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán Báo cáo tài chính 02-03-2016 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán Tải về
7 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 - 2015 Báo cáo tài chính 03-02-2016 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 - 2015 Tải về
8 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2015 Báo cáo tài chính 06-11-2015 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2015 Tải về
9 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3-2015 Báo cáo tài chính 06-11-2015 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3-2015 Tải về
10 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2015 đã soát xét Báo cáo tài chính 25-08-2015 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2015 đã soát xét Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24 - Mar 17 - Mar CHG
HRDI 1,435 1,476 41
BDI 1,489 1,535 46
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 1,077 434

 

EXCHANGE RATES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
$-VND 23,680 23,750 70
$-EURO 0.930 0.937 0.007
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
RTM 380cst 388 388 0
 LSFO 0.50% 538 537 1
MGO 761 750 11

SGP

380cst 419 407 12
 LSFO 0.50% 570 559 11
MGO 738 733 5