Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 - 2015 Báo cáo tài chính 03-02-2016 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 - 2015 Tải về
2 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2015 Báo cáo tài chính 06-11-2015 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2015 Tải về
3 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3-2015 Báo cáo tài chính 06-11-2015 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3-2015 Tải về
4 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2015 đã soát xét Báo cáo tài chính 25-08-2015 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2015 đã soát xét Tải về
5 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 đã soát xét Báo cáo tài chính 25-08-2015 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 đã soát xét Tải về
6 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015 Báo cáo tài chính 03-02-2015 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015 Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán Báo cáo tài chính 31-03-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán Tải về

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  19 - Jul 12 - Jul CHG
$-VND 25,458 25,460 2
$-EURO 0.919 0.917 2
SCFI 3,542 3,675 133

 

BUNKER PRICES
  19 - Jul 12 - Jul CHG
RTM 380cst 513 528 15
 LSFO 0.50% 571 571 0
MGO 727 740 13

SGP

380cst 520 530 10
 LSFO 0.50% 616 626 10
MGO 725 740 15