Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018 Báo cáo tài chính 30-01-2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018 Tải về
2 Báo cáo tài chính Quý IV - 2018 Báo cáo tài chính 30-01-2019 Báo cáo tài chính Quý IV - 2018 Tải về
3 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III - 2018 Báo cáo tài chính 31-10-2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III - 2018 Tải về
4 Báo cáo tài chính Quý III - 2018 Báo cáo tài chính 31-10-2018 Báo cáo tài chính Quý III - 2018 Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét Báo cáo tài chính 08-08-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét Tải về
6 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét Báo cáo tài chính 08-08-2018 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét Tải về
7 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II - 2018 Báo cáo tài chính 31-07-2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II - 2018 Tải về
8 Báo cáo tài chính Quý II - 2018 Báo cáo tài chính 31-07-2018 Báo cáo tài chính Quý II - 2018 Tải về
9 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 Báo cáo tài chính 28-04-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 Tải về
10 Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Báo cáo tài chính 28-04-2018 Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24 - Mar 17 - Mar CHG
HRDI 1,435 1,476 41
BDI 1,489 1,535 46
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 1,077 434

 

EXCHANGE RATES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
$-VND 23,680 23,750 70
$-EURO 0.930 0.937 0.007
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
RTM 380cst 388 388 0
 LSFO 0.50% 538 537 1
MGO 761 750 11

SGP

380cst 419 407 12
 LSFO 0.50% 570 559 11
MGO 738 733 5