Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 Báo cáo tài chính 28-04-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 Tải về
2 Báo cáo tài chính quý I năm 2023 Báo cáo tài chính 28-04-2023 Báo cáo tài chính quý I năm 2023 Tải về
3 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về
4 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 30-01-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 Tải về
6 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 30-01-2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-10-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 Tải về
8 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-10-2022 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Tải về
9 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Báo cáo tài chính 12-08-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tải về
10 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Báo cáo tài chính 12-08-2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6