Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2018 Nghị quyết - Biên bản 20-01-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2018 Tải về
2 Nghị quyết HĐQT ngày 01/6/2018 Nghị quyết - Biên bản 06-01-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 01/6/2018 Tải về
3 Nghị quyết HĐQT ngày 03/01/2018 Nghị quyết - Biên bản 04-01-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 03/01/2018 Tải về
4 Nghị quyết HĐQT ngày 06/10/2017 Nghị quyết - Biên bản 07-10-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 06/10/2017 Tải về
5 Nghị quyết HĐQT ngày 02/06/2017 Nghị quyết - Biên bản 02-06-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 02/06/2017 Tải về
6 Nghị quyết HĐQT ngày 10/04/2017 Nghị quyết - Biên bản 11-04-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 10/04/2017 Tải về
7 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết - Biên bản 31-03-2017 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tải về
8 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết - Biên bản 31-03-2017 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tải về
9 Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 20 tháng 2 năm 2017 Nghị quyết - Biên bản 21-02-2017 Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 20 tháng 2 năm 2017 Tải về
10 Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2016 Nghị quyết - Biên bản 15-11-2016 Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2016 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25- Nov 18- Nov CHG
HRDI 1,300 1,174 126
BDI 1,324 1,189 135
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,738 1,392 346

 

EXCHANGE RATES
  25- Nov 18- Nov CHG
$-VND 24,858 24,860 02
$-EURO 0.961 0.969 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25- Nov 18- Nov CHG
RTM 380cst 359 413 54
 LSFO 0.50% 553 556 3
MGO 875 926 51

SGP

380cst 403 424 21
 LSFO 0.50% 650 645 5
MGO 981 1038 57